XtGem Forum catalog
»º♥∴KIENDAIKMS.WAP.SH∴♥º«
Doi Deo Ai La Nhat

Xem di hài vãi
Hải pro
[Vai Truong?]
¤Trang xinh¤
>Cham chỉ wá<
{key Hip hop}
"Kieu 10A"
¤Mat mat.10A wá¤
Im lang la vang
Im lang là vàng 2

Danh nhau1.(mày thích ý kien' à)
Danh nhau2.(mày ku kan?than day))
Danh nhau3.(chú thích gi!)
Danh nhau4.(kan trom.fat)
Danh nhau5.(bị can trom)

Treu gai1.(co e.a nghịch tí)
Treu gai2.(tu2 da nao)
Treu gai3.(ay,dung kóa lóng)
Treu gai4.(ko mà!bỏ e ja)
Treu gai 5.(đừng mà.tha e đi)
Treu gai6.(vậy là xong)
Treu gai7.(các a cứ tiếp tục đi)

Dai ka suong
Dai ka suong.2
Dai ka suong.3
Dai ka suong 4.
Dai ka suong.5
Tuyen vjpCách lm girl
Bố đéo sợ ai
1lop co 90 ng

home